• Imprimeix

Demografia empresarial

A partir dels registres dels comptes de cotització de la Seguretat Social, tant els relatius al règim general (RGSS) com al règim especial de treballadors autònoms (RETA), s’obtenen indicadors que estimen la demografia empresarial corresponent a les empreses que tenen activitat a Catalunya que permeten saber els fluxos d’entrades (creació i reactivació) i sortides (baixes) d’empreses i aportar coneixement al disseny de les polítiques.