• Imprimeix

Afiliació al règim general de la Seguretat Social, mineria del carbó i RETA

Informació estadística provinent dels comptes de cotització i del registre de persones treballadores afiliades a la Seguretat Social en el règim general, especial del carbó i especial de treballadors autònoms que ofereix tabulacions que quantifiquen per Catalunya i a nivell territorial l’afiliació en aquests règims.

Depenent de l'àmbit territorial d'anàlisi i a fi i efecte de no vulnerar el secret estadístic, les dades es presenten per activitat econòmica/secció d'activitat econòmica/sector econòmic i diferents trams de grandària del compte de cotització.

S’ha recalculat la informació d’afiliació de les comarques afectades per la creació del Moianès del primer trimestre de 2016 en endavant.

 

Règim general, règim especial mineria del carbó i règim especial d'autònoms.

Data d'actualització:  15.10.2018