• Imprimeix

Nota d’atur registrat

Anàlisi de l’atur registrat als serveis públics d’ocupació (desagregat per sexe, edat, sector econòmic i territori) i la seva evolució intermensual i interanual.

Notes anteriors