L'Enquesta de població activa (EPA) té com a objectiu conèixer la força de treball i, és per això que estima la població de 16 i més anys en relació amb el mercat de treball (població activa, ocupada,  aturada i inactiva) segons variables de classificació diverses, de caràcter sociodemogràfic i relacionades amb l'activitat i l’ocupació.

Aquesta enquesta és una operació estadística de caràcter continu que realitza l'INE, amb periodicitat trimestral, per a tot el territori espanyol, sobre una mostra de llars seleccionades aleatòriament de la qual l'Idescat n'amplia trimestralment els resultats per a Catalunya. La informació es desglossa territorialment fins al nivell de la província.

Coincidint amb la publicació dels resultats del 1r trimestre de 2014, l’INE va realitzar un canvi de base poblacional en les estimacions de l’EPA, a partir del Cens de població i habitatges de 2011. L’actualització de les xifres de població va comportar la revisió, per part de l’INE i l’Idescat, dels resultats de la sèrie històrica 2002-2013.

 

Visualització de dades

Infografia EPA