Les dades sobre visitants estrangers permeten conèixer principalment els fluxos d'entrada dels residents a l'estranger que han escollit Catalunya com a destinació principal del seu viatge, i la despesa turística declarada. Els visitants que pernocten s'anomenen turistes i els que no pernocten excursionistes. Les fonts d'informació a partir de l’octubre de 2015 són dues enquestes de l’INE: l'Enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). Anteriorment el responsable d’aquestes enquestes era Turespaña.