• Imprimeix

Catàleg de productes i serveis

Les activitats de l’Observatori del Treball i Model Productiu, en el seu vessant exterior, es concreten en uns productes i serveis d’informació que es posen a disposició pública a través del seu lloc web. El Catàleg de productes i serveis identifica aquests productes i mostra les seves característiques bàsiques.

El Catàleg es divideix en quatre parts: la primera conté una relació dels productes ordenats per àmbits temàtics amb informació del nom, el tipus i la periodicitat de publicació; la segona part està formada per les fitxes de cadascun dels productes; la tercera part és una programació de la producció, en què es classifica per la seva periodicitat (setmanal, mensual, trimestral, semestral o anual) i la quarta i última part porta per títol productes no vigents, que  recull els productes que, hores d'ara, no són objecte d'estudi per part de l'Observatori, perquè la font d'informació primària no està actualment disponible, però que són consultables en el web