• Imprimeix

Presentació

L’Observatori del Treball i Model Productiu és una unitat orgànica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies regulada per l’article 116 del Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que té com a missió proporcionar dades, informació i coneixement que siguin útils per a conèixer i interpretar la realitat del món del treball i el model productiu de l’economia catalana, així com per al disseny i seguiment de polítiques públiques en aquests àmbits.