# 42

Semàfor del comerç

Conjuntura del sector detallista

Observatori del Treball i Model Productiu

Dimecres, 14 de febrer de 2018 Imprimeix | Butlletins anteriors
Subscriu-te al butlletí:

Directe a

::Evolució del consum

Es manté el creixement del consum gràcies, en gran part, a l’estalvi i el finançament extern

Els principals indicadors que incideixen sobre el consum de les llars evolucionen favorablement en el quart trimestre de 2017. Tot sembla indicar que el creixement del consum s’està sustentant principalment en l’estalvi i les millores del finançament extern.

Amunt

::Evolució de les vendes

Les vendes es redueixen lleugerament respecte d’un any abans

Les vendes del comerç al detall es redueixen respecte del mateix trimestre de l’any anterior (-0,3%), una davallada que compren la major part dels productes, tret dels altres béns. En les grans superfícies de Catalunya, les vendes també han disminuït (-4,7%).

- Per tipus de productes

- Per format comercial

Amunt

::Evolució del mercat de treball

La població ocupada en el comerç disminueix interanualment

310.1400 persones ocupades en el comerç al detall el quart trimestre de 2017, 20.000 menys que un any abans. El descens interanual ha recaigut en el col·lectiu femení, les persones de 30 o més anys i les assalariades amb contracte indefinit.

© Generalitat de Catalunya