Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Apunts del treball i model productiu
 

21 d'abril de 2017

 
 • Informe mensual de CaixaBank Research   (21.04.2017)

  L’Informe mensual d’abril de CaixaBank Researh inclou dos focus d’interès relacionats amb el món laboral. El primer, Tecnologia i ocupació de qualitat: una relació canviant?, analitza la relació entre la qualitat de l’ocupació i la intensitat tecnològica de cada sector. Els resultats de l’estudi porten a la hipòtesi que els sectors més intensius en capital tecnològic generalment van associats a relacions laborals més estables, amb menor taxa de temporalitat. El segon focus, L’atur estructural a Espanya, estima que la taxa d’atur continua situant-se en quotes elevades (18,6% el quart trimestre de 2016) i no està clar quina part d’aquest atur s’ha tornat estructural. L’article incideix en que la taxa d’atur estructural (TPE) espanyola és la més elevada entre els països europeus, per davant, fins i tot, de la de Grècia o Portugal el 2016. Aquestes dades subratllen la necessitat de continuar buscant mesures que puguin ajudar a reduir més la TPE a Espanya, com són, per exemple, potenciar les polítiques actives d’ocupació i fomentar l’educació per competències i la formació dels treballadors.

 • Top 50 de l’empresa mitjana espanyola   (21.04.2017)

  El Cercle d’Empresaris ha publicat la quarta edició de l’informe Top 50 de l’empresa mitjana espanyola, que selecciona les 50 empreses mitjanes espanyoles del 2014 més exitoses tenint en compte la productivitat, el marge operatiu i la rendibilitat econòmica obtinguda en el període 2010-2014. Segons l’estudi, les empreses del Top 50 pertanyen a 25 agrupacions sectorials, fet que evidencia la diversitat d’activitats empresarials. Continua al capdavant el sector alimentari i sectors relacionats que concentra el 24% d’aquestes empreses, tot i que s’ha reduït respecte de tres anys abans. Les empreses de la nova edició del Top 50 se situen en 10 comunitats autònomes, destacant la major concentració geogràfica a Catalunya i la Comunitat Valenciana, on s’ubiquen un 42% i un 18% del total d’empreses, respectivament, seguides de Múrcia i del grup d’empreses del País Basc, on predomina la fabricació de materials i maquinària. Concretament, aquestes empreses han experimentat un creixement acumulat de les vendes del 27% i han augmentat la productivitat en un 28%, en termes acumulats, els marges operatius en 2,5 punts percentuals i la rendibilitat econòmica en quatre punts percentuals, en el període 2010-2014.

 • La participació dels treballadors en la gestió de la seguretat i la salut en el treball   (21.04.2017)

  L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball ha publicat l’informe La participació dels treballadors en la gestió de la seguretat i la salut en el treball, a partir de les dades de seguiment de l’Enquesta europea d’empreses sobre riscos nous i emergents. Aquest estudi qualitatiu examina les pràctiques en 143 centres distribuïts en set estats membres de la Unió Europea, entre ells Espanya, que presenten diversos contextos normatius i de relacions laborals. L’estudi conclou que la representació dels interessos dels treballadors en matèria de sanitat i seguretat en el treball (SST) està molt influïda per factors del context com són, entre d’altres, el centre de treball i el sector d’activitat, els coneixements que tenen els empresaris, directius i treballadors sobre els requisits normatius en l’àmbit de la representació dels treballadors, els sistemes institucionals en matèria de SST, com està prevista  en els convenis col·lectius, el grau de sensibilització per part dels treballadors i l’organització de l’ocupació en el mateix centre de treball.

 • Perspectives turístiques   (21.04.2017)

  L’Informe perspectives turístiques d’Exceltur d'aquest abril inclou un balanç del primer trimestre de 2017 i les perspectives del sector de cara al segon trimestre. Segons les dades, el PIB turístic va créixer un 4,1% impulsat pel fort augment dels ingressos derivats del turisme estranger; aquesta xifra torna a situar el sector com el gran motor de l’economia espanyola, amb un creixement d’1,2 dècimes per sobre del creixement estimat per al conjunt de l’economia espanyola. D’acord amb les dades disponibles, març conclou amb 64.256 nous afiliats més (+4,4%) en relació amb un any abans. L’inici de 2017 ha estat marcat per un fort increment de l’afluència de turistes estrangers cap a Espanya (+11,3% en gener i febrer). L’informe destaca dues qüestions rellevants, la primera, la intensificació del creixement dels turistes que utilitzen l’habitatge de lloguer turístic majoritàriament en situació irregular (+38,7%) i, la segona, la feblesa que mostra la demanda turística espanyola en els seus viatges per Espanya (-5,5% en pernoctacions en allotjaments reglats i -7,4% en pernoctacions hoteleres en l’acumulat de gener a febrer); en canvi, s’incrementa notablement la despesa de viatges a l’exterior (+21,7%). Amb aquestes dades, s’estima que el PIB turístic creixi fins al 2,8% el 2017.

 • Informe trimestral de l’economia espanyola   (21.04.2017)

  La recuperació econòmica continua recolzant-se en la fortalesa de l’ocupació afavorida pel dinamisme de la demanda interna, segons estima l’Informe trimestral de l’economia espanyola, publicat pel Banc d’Espanya. No obstant això, aquesta demanda es podria desaccelerar lleugerament a curt termini per la compressió de les rendes de les llars induïda pel repunt de la inflació. A mig termini, el ritme d’avançament del PIB es desacceleraria al llarg del 2017 com a conseqüència del major nivell del preu del petroli i del to neutral de la política fiscal. En concret, l’economia creixeria un 2,8% aquest any, moderant-se fins el 2,3% i el 2,1% els dos anys següents. L’IPC, després d’avançar un 2,2% en la mitjana de 2017, es desacceleraria fins l’1,3% i l’1,5% el 2018 i 2019, respectivament. Les projeccions parlen d’una moderació de la dependència importadora de l’economia espanyola que mitigaria l’impacte negatiu de la creixent pujada del preu del petroli sobre el saldo exterior. Finalment, l’ocupació podria créixer un 2,6% aquest any i una mica per sota del 2% en els dos anys següents, amb la qual cosa la taxa d’atur descendiria fins aproximar-se al 14% a finals de 2019.

 • Actualitzar el sistema fiscal per impulsar la productivitat   (21.04.2017)

  El capítol segon del darrer informe del Fons Monetari Internacional, Actualitzar el sistema fiscal per impulsar la productivitat, sosté que els països poden augmentar la productivitat millorant el disseny del seu sistema tributari, ja que hi ha distorsions que no permeten que els recursos es canalitzin on són més productius. Aquesta millora permetria, d’una banda, que les decisions de contractació i inversió de les empreses obeïssin a raons comercials i no tributàries i, de l’altra, que hi hagués una assignació eficient dels recursos.  Així mateix, l’informe considera que els governs han d’estimular el creixement de les empreses productives, que actualment competeixen amb les que evadeixen impostos, però que es beneficien de subsidis implícits que els permet continuar operant. En conclusió, una administració tributària més rigorosa ajudaria a que les empreses menys competitives quedessin fora del mercat deixant pas a les empreses més productives i complidores amb el sistema fiscal, que podrien absorbir major quantitat de mà d’obra i capital. L’estudi estima que aquesta millora podria augmentar la taxa de creixement del PIB al voltant d’un punt percentual en vint anys en el conjunt dels països.

Nota

Les opinions que s'expressen en els estudis, informacions i anàlisis corresponen exclusivament als seus autors i autores.