Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Apunts del treball i model productiu
 

14 de juliol de 2017

 
 • Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017   (14.07.2017)

  L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017, publicat per La Confederació, estima que durant el 2016 el Tercer Sector Social de Catalunya ha ocupat 92.000 persones, un 2,2% més que l’any 2015. El Tercer Sector Social està format predominantment (92%) per entitats amb menys de 250 persones contractades i el 75% de la contractació correspon a tècnics d’atenció directa. L’Anuari subratlla que es tracta d’un sector clarament feminitzat (74% dels professionals són dones) i amb equips de treball joves, la franja d’edat més comuna se situa entre els 26 i 35 anys. Segons la Confederació, l’activitat desenvolupada i el sistema de finançament dels serveis socials i d’atenció a les persones (model de contractació pública i subvencions) condiciona en gran part la tipologia de contractació del sector. Així mateix, el document destaca un lleuger descens del pes de l’ocupació indefinida (del 60% el 2015 al 54% el 2016) i un augment de la contractació parcial (del 53% al 56%). Pel que fa a la mitjana salarial s’ha mantingut estable respecte de 2015 (20.610 euros), sent inferior a la del sector de la sanitat (38.368 euros) i al de l’educació (32.004 euros). Finalment, destaca també una bretxa salarial entre homes i dones poc significativa (el 3% enfront del 26% del mercat laboral català).

 • Càlcul del salari de referència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona   (14.07.2017)

  La situació actual de desigualtat i pobresa al país està prop de convertir-se en crònica, segons l’informe Càlcul del Salari de Referència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que ha publicat la consultora Daleph. L’estudi calcula per primera vegada el salari de referència (SDR) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que té per objectiu establir una remuneració que sigui suficient perquè un treballador i la seva família puguin viure dignament. Es tracta d’un indicador molt més adaptable a les circumstàncies de l'entorn de les persones, les famílies i les condicions locals, afirma la consultora. Per calcular aquest salari, un cop definides les tipologies de llar i de municipi, els economistes han elaborat la cistella de béns i serveis necessària per garantir la vida digna del treballador i la seva família, tal com estableix l’article 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Segons l’estudi, l’SDR mínim calculat per a un barceloní que viu sol és de 1.181,87 euros, 1.137,85 i 817,07 per als casos de parelles amb i sense fills, respectivament, i 717,13 per a les llars de tres adults. L’informe considera que el SDR pot representar una eina nova per al sector públic a l’hora de promoure polítiques de benestar i justícia social. 

 • La població de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada   (14.07.2017)

  El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha publicat un informe sobre l‘atur de llarga durada en les persones de 45 a 64 anys que conté un seguit de recomanacions per a la reinserció laboral. El document s’ha elaborat sobre la base d’un treball d’anàlisi documental i de tècniques d’investigació quantitatives (explotació de bases de dades oficials) i qualitatives (realització de 16 entrevistes a 25 representants d’organitzacions públiques i privades). Els principals resultats de l’informe evidencien que l’edat juga un paper important en la incidència de l’atur de llarga durada. Així, el 48,7% de les persones aturades de 16 a 64 anys porta més d’un any en aquesta situació i assoleix el 73,9% en les persones de 45 a 64 anys. La taxa d’atur de llarga durada més elevada es registra en les persones de 55 a 59 anys (12,7%), seguida per les persones de 60 a 64 anys (11,2%), i és una mica més baixa en els homes que en les dones (9,4% i 11,6%, respectivament). Quant a les recomanacions, destaca que és necessària una millor coordinació de les administracions públiques, l’existència de polítiques actives d’atenció individualitzada i la intervenció immediata davant la situació d’atur; tot això sense deixar de tenir present que la base és un teixit productiu generador de llocs de treball. 

 • Destinacions turístiques a la Unió Europea   (14.07.2017)

  Gairebé el 90% de les pernoctacions a la Unió Europea (UE) són generades per residents de la mateixa UE, fet que significa que els turistes de fora de la UE només representen un 10% del total, d’acord amb les dades referides a 2015 i publicades recentment per Eurostat. Diverses regions d’Espanya, Itàlia i França es troben entre les més afavorides pel turisme a la UE; en canvi, els Estats Units i Turquia són les destinacions top en pernoctacions dels turistes de la UE quan viatgen fora. Canàries roman la regió turística més popular de la UE, amb 94 milions de pernoctacions l’any 2015. Entre les destinacions principals també hi figuren Catalunya (75,5 milions de pernoctacions), les Illes Balears (65,2 milions de nits) i Andalusia (61,4 milions). França té tres de les seves regions entre les 10 primeres: l’Île-de-France (76,8 milions de nits), Provença Alps-Côte d’Azur (54,6 milions) i Rhône-Alpes (48,7). Finalment, s’afegeixen a les principals destinacions turístiques regionals de la UE la regió croata de Jadranska Hrvatska (68,1 milions de nits), la regió italiana de Veneto (63,3 milions ) i Inner London al Regne Unit (44,8 milions). 

 • Informe territorial de la demarcació de Barcelona   (14.07.2017)

  La Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona han presentat L’Informe territorial de la demarcació de Barcelona 2017, publicació que fa balanç de l’evolució econòmica, amb dades de l’any 2016, a nivell de província i de comarca. L’informe inclou, a més, quatre monografies sobre l’estructura empresarial, les empreses exportadores, la indústria i la quantificació de les jubilacions futures en aquest sector. La demarcació de Barcelona és l’única que creix demogràficament a Catalunya, tot i que l’índex d’envelliment es preveu que augmenti de forma considerable, de manera que per cada 100 joves menors de 16 anys hi haurà 158 persones més grans de 64 anys el 2026.  Pel que fa al valor afegit brut real de la demarcació, es va incrementar un 3,4% el 2015 (el més positiu des de 2008) gràcies a la notable recuperació de la construcció (+3,8%), els serveis (+3,6%) i el manteniment del creixement industrial (+2,5%). Paral·lelament a la millora de l’activitat, les dades del mercat de treball confirmen un increment interanual de l’ocupació del 4,4%, amb el 82% de les noves afiliacions procedents del sector serveis, i una disminució del nombre de persones aturades registrades (-12,5% respecte de 2015) fins a situar-se en 331.000 persones aturades a finals de 2016, el mínim des de l’any 2009.

 • Polarització de l’ocupació a la zona euro   (14.07.2017)

  El darrer informe mensual de CaixaBank Research conté un monogràfic que destaca la polarització cada cop més intensa del mercat laboral europeu. L’augment de l’ocupació és especialment intens en feines qualificades i de salaris alts i en feines de qualificació i salaris baixos. En el mercat laboral europeu les ocupacions de qualificació mitjana es caracteritzen per ser rutinàries i deslocalitzables. En canvi, en les ocupacions de qualificació baixa i elevada les tasques són, majoritàriament, no rutinàries. Les causes de la polarització del mercat de treball cal buscar-les, en part, en factors globals, com són la globalització, que redueix el pes de les ocupacions més fàcilment deslocalitzables, i les noves tecnologies, que impacten en les ocupacions de qualificació mitjana, ja que les tasques rutinàries poden ser substituïdes per robots o algorismes informàtics. L’estudi conclou que, atès que tant l’obertura comercial com el progrés tecnològic són beneficiosos per al conjunt de la societat, cal polítiques educatives, del mercat laboral o socials que facilitin una distribució equitativa dels beneficis que comporten aquests factors globals.
Apunts anteriors

 


Nota

Les opinions que s'expressen en els estudis, informacions i anàlisis corresponen exclusivament als seus autors i autores.