Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Apunts del treball i model productiu
 

21 de setembre de 2018

 
 • Homes i dones a Espanya   (21.09.2018)

  L’Institut Nacional d’Estadística ha publicat l’Informe Homes i Dones  a Espanya, document que ofereix, des d’una perspectiva de gènere, una selecció dels indicadors més rellevants que analitzen la situació d’homes i dones en diverses àrees socials i econòmiques. Alguns punts destacats de l’informe són la bretxa de gènere en la taxes d’ocupació de la població de 16 i més anys, que va pujar fins als 11,5 punts a favor dels homes, mentre que a la UE-28 va descendir fins als 10,5 punts, l’any 2017; l’alt percentatge de dones ocupades a temps parcial per tenir cura de les persones dependents (89,1%), al·legant la manca o l’encariment d’aquests serveis, i la diferent incidència en l’ocupació per gènere quan existeixen fills menors de 12 anys. El document subratlla que el salari per hora de la dona respecte de l’home és del 89% a temps complet i del 82% a temps parcial, segons dades de 2016. Sobresurt, així mateix, el major temps dedicat per part de la dona a la conciliació treball i família i la disminució de la bretxa digital de gènere. L’Informe també aporta dades sobre salut, educació, violència i poder i presa de decisions.

 • Solucionar l’escassedat de talent   (21.09.2018)

  L’escassedat de talent a nivell mundial assoleix el valor més alt dels darrers dotze anys, afirma un estudi recent de Manpowergroup. L’estudi constata que  el 45% dels directius d’empreses a nivell mundial tenen dificultats per cobrir vacants (el 67% en el cas de les empreses de més de 250 treballadors) i es tracta d’un problema que afecta tots els sectors. El 2018, els empresaris del Japó (89%), Romania (81%) i Taiwan (78%) són els que afirmen tenir majors dificultats; mentre que els del Regne Unit (19%), Irlanda (18%) i la Xina (13%), els que menys. A Espanya, aquesta dificultat per cobrir vacants ha estat manifestada per un 24% dels empresaris. Segons les dades, la manca de candidats (29%), experiència (20%) i habilitats (19%) són les causes principals d’aquesta escassedat. El problema s’agreuja al Japó per la falta de mà d’obra, l’envelliment de la població i les restriccions a la immigració, i a Romania i Taiwan, s’hi sumen la deslocalització a territoris propers (nearshoring) i llunyans (offshoring) que amenaça el creixement i l’eficiència operativa. Més del 50% dels empresaris, davant l’emergència de nous perfils, està invertint en plataformes d’aprenentatge i eines per desenvolupar el talent, en considerar que és més important el que es pot aprendre que el que ja se sap.

 • Ocupació temporada d’hivern 2017-2018 a la UE   (21.09.2018)

  La temporada d’hivern 2017-2018 ha tingut un creixement positiu en el turisme en l’àmbit de la Unió Europea. En comparació amb el mateix període d’un any abans, hi ha hagut un increment de pernoctacions (+2,5%; 17,8 milions més). El major creixement es va observar a Xipre (+18,2%), seguit de Letònia (+11,1%). Espanya va tenir un increment del 0,3%, el més baix registrat en el conjunt de la UE-28. Els majors descensos van ser els del Regne Unit (-6,9%), Grècia (-2,6%) i Luxemburg (-1,9%). Les destinacions més populars per als turistes europeus que viatjaven fora del seu propi país durant la temporada d’hivern van ser Espanya, Itàlia, Àustria i el Regne Unit. A la UE-28, el nombre d’estades dels no residents es va incrementar un 2,4% en relació amb el mateix període d’un any abans. L’increment va ser generalitzat, amb l’excepció del Regne Unit, Grècia i Espanya. Els majors percentatges d’ocupació de no residents els van registrar Malta, Xipre i Luxemburg (94,0%, 92,1% i 89,6%, respectivament). Espanya va presentar una ocupació de no residents del 61,3%. Finalment, Malta va ser el país amb la taxa d’ocupació de places i habitacions més alta (72,2% i 82,4%, respectivament).

 • Evolució dels treballadors autònoms   (21.09.2018)

  Les disset comunitats autònomes de l’estat espanyol han incrementat les persones treballadores autònomes el primer semestre de l’any. En conjunt, el règim especial de treballadors autònoms (RETA) n'ha sumat 68.880 més, segons dades de l’Informe de la Federació Nacional ATA. Les Illes Balears ha estat un cop més la comunitat que lidera el creixement (+12%), seguida a certa distància d’Andalusia (+3,4%), la Comunitat Valenciana (+2,8%), Canàries (+2,6%), Múrcia (+2,4%) i Madrid (+2,3%). En l’altre extrem, Astúries i Castella-Lleó només van incrementar un 0,3%. Catalunya ha mostrat un increment de persones afiliades d’un 1,7%. Per províncies, l’activitat per compte propi destaca, a banda de Balears, a Màlaga (+4,9%), Cadis (+4,2%), Huelva (+4,1%), Girona i Alacant (+3,7% ambdues). Per gènere, el ritme de creixement de les dones ha estat superior al dels homes (+2,8% i +1,8%, respectivament) i han representat el 45,4% dels nous autònoms que cotitzen al RETA. Tots els sectors d’activitat s’han vist afavorits per aquest creixement, sent l’hostaleria (10.225 persones autònomes més), les activitats professionals (10.049 més) i la construcció (9.935 més) els que més afiliacions han sumat.

 • Retribucions i equitat en el sistema financer espanyol   (21.09.2018)

  El sindicat Comissions Obreres acaba de presentar la quarta edició de l’informe sobre retribucions del sector financer espanyol, elaborat a partir de l’anàlisi de dotze entitats bancàries amb dades a tancament de 2017. El sector financer espanyol ha reduït 90.000 empleats; tanmateix, se situa en el quart país amb més executius que guanyen més d’un milió d’euros, després del Regne Unit, Alemanya i Itàlia. De fet, el guany mitjà del banquer espanyol és de 2,14 milions d’euros i les màximes retribucions respecte de la mitjana salarial assoleixen fins a 600 vegades més. Destaquen el Banc Santander, Bankinter i Liberbank com les entitats amb major percentatge de dones en el consell d’administració, tot i que no arriba al 50% (38%, 36% i 19%, respectivament). Segons les conclusions de l’informe, la informació no és transparent, ja que només tres de les dotze empreses objecte d'estudi presenten l’indicador de desigualtat salarial i només quatre, el de bretxa de gènere.

 • El llibre blanc del futur del treball   (21.09.2018)

  Barcelona Activa ha publicat el Llibre blanc sobre el futur del treball, document que recull els canvis actuals i futurs del món del treball i les conseqüències que tindran en l’àmbit local. Segons el Llibre, la digitalització, la fragmentació, les reorganitzacions de la producció, la robotització i la desregulació seran les principals transformacions que afectaran els llocs de treball, encara que no es coneix amb precisió amb quin impacte es donaran. L’estudi dedica un capítol a les conseqüències que els canvis comportaran en el model de protecció social. Així mateix, fa un repàs de les polítiques actives d’ocupació i constata problemes com la falta de recursos dels serveis d’ocupació, els desajustos entre l’oferta i la demanda de les empreses o els errors de base que presenta el sistema educatiu. D'altra banda, analitza el paper de les administracions locals en l’ocupació i la importància de treballar en xarxa. Finalment, recull un seguit de recomanacions, com són l’adopció d’un salari mínim de ciutat que serveixi com a índex de referència; l’estudi de fórmules de crèdit municipal que ajudin a finançar iniciatives empresarials que generin ocupació estable; la prospecció de les necessitats del teixit productiu de les ciutats, o la revisió dels plans d’igualtat d’oportunitats de les empreses, entre d’altres.

Nota

Les opinions que s'expressen en els estudis, informacions i anàlisis corresponen exclusivament als seus autors i autores.