Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Butlletins trimestrals
 

Butlletins trimestrals

 
 
 • Conjuntura laboral i sectors productius  

  Visió general de la situació econòmica de Catalunya i el seu entorn a través dels principals indicadors macroeconòmics, del treball i sectors productius.

 • Demografia empresarial  

  Indicadors trimestrals que estimen la demografia empresarial corresponent a les empreses que tenen activitat a Catalunya a partir dels registres dels comptes de cotització de la Seguretat Social.

 • Semàfor del comerç  

  Butlletí electrònic que analitza l'evolució dels indicadors que incideixen sobre el consum, les vendes i l'ocupació en el sector del comerç al detall a Catalunya, Espanya i Europa.

 • Butlletí del perfil de l'atur  

  Síntesi de les característiques de la població aturada a Catalunya a partir de la informació registrada a les oficines del SOC.


 
 • Fluxos del mercat de treball  

  Anàlisi dels moviments registrats entre dos períodes pel que fa a la situació laboral dels treballadors: inactivitat, ocupació i atur, per conèixer la dinàmica i característiques d'aquest mercat. 

 • Caracterització de les entrades a l'ocupació  

  Amb la caracterització de les entrades a l’ocupació es posa el focus en quin és el perfil de les persones que s’ocupen en el trimestre i que estaven aturades o inactives en el trimestre precedent i quines són les característiques dels llocs de treball que passen a ocupar.

 • Població estrangera i mercat de treball  

  Caracterització de la situació i evolució de la població estrangera en relació amb el mercat de treball català.

 • Joves i mercat de treball  

  Informe que analitza la situació i el perfil dels joves en el mercat laboral així com la seva evolució, tot comparant-la amb la de la mitjana de la població.