Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Informació  > Col·lecció d'estudis Fragments de coneixement
 

Fragments de coneixement

Col·lecció d'estudis i informes monogràfics i singulars sobre aspectes rellevants i d'actualitat relacionats amb una o més parts del conjunt d'àmbits temàtics que abasta aquest Observatori. El seu objectiu és aportar valor significatiu a la comprensió més global de la dinàmica de l'entorn d'activitat econòmica i laboral.


Radiografia de la contractació de les ETT a Catalunya

El turisme estatal a Catalunya

Els salaris en 2016

Tractament d’estacionalitat i calendari de l’índex del comerç al detall de Catalunya

Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015

Especificació d’un sistema d’indicadors per mesurar la inserció laboral. 2a edició

Avaluació del programa Consolida’t 2014

Tarragona: evolució del mercat de treball i sectors productius

Evolució de les empreses del sector TIC a Catalunya

Salaris en el sector comerç a Catalunya. Any 2015

Durada de la demanda de les sortides de l'atur registrat

La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones

Salaris en el sector turístic a Catalunya. Any 2014

Evolució de les empreses del sector turístic a Catalunya

Evolució de la durada dels contractes temporals

Quins sectors contribueixen més a la creació d’ocupació?

Les persones de 45 i més anys en el mercat laboral català

Especificació d’un sistema d’indicadors per mesurar la inserció laboral

L’Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua, han treballat conjuntament, en l’elaboració del document que aquí es presenta Especificació d’un sistema d’indicadors per mesurar la inserció laboral amb l’objectiu de definir uns indicadors que permetin mesurar la inserció en el mercat de treball, tant a nivell individual com d’un col·lectiu determinat. Aquest sistema defineix un marc conceptual per a calcular indicadors d’inserció laboral i la seva materialització vindrà determinada per la informació disponible.

Impacte de la reducció del dèficit fiscal sobre la renda i l'ocupació a Catalunya (Raül Ramos, Jordi Suriñach i Esther Vayá, 2012)

Estimació dels efectes sobre la producció, el valor afegit brut (VAB) i l'ocupació a Catalunya d'una reducció del dèficit fiscal Catalunya-Espanya, aplicant la metodologia input-output, i comparant amb simulacions similars realitzades amb el model QUEST-CT. Oferim també un breu resum en català, en castellà i en anglès.


Data d'actualització: 11.10.2018