Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Presentació
 

Presentació

"Veure-ho tot, mirar allò concret, i observar el que cal, per interpretar, per entendre, per comprendre".

La missió de l’Observatori del Treball i Model Productiu és proporcionar dades, informació i coneixement que siguin útils per a conèixer i interpretar la realitat del món del treball i el model productiu, així com per al disseny i seguiment de polítiques públiques en aquests àmbits. La funció de producció de l’Observatori del Treball i Model Productiu té com a inputs dades, informació i coneixement, i com a outputs dades, informació i coneixement més útils. És a dir, transforma les dades, la informació i el coneixement per tal d'afegir-hi més valor. Els destinataris dels productes de l’Observatori del Treball i Model Productiu són interns i externs. D'una banda, les unitats directives departamentals que necessiten disposar d'una informació útil per al disseny, seguiment i reformulació, quan sigui el cas, de les polítiques públiques de la seva competència. I de l'altra, les persones i els operadors públics i privats que necessiten informació rellevant i fiable en l'àmbit del treball i el model productiu de l’economia catalana per a la presa de decisions. Aquest observatori va néixer a partir de la integració en un sol observatori dels observatoris del Treball, de Prospectiva Industrial, del Turisme, del Comerç i dels Serveis i de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC). L’Observatori aspira a desenvolupar les seves activitats sota aquest principi: "Veure-ho tot, mirar allò concret, i observar el que cal, per interpretar, per entendre, per comprendre". Entre el veure, el mirar i l'observar hi ha un continuum...