http://observatoritreball.gencat.cat Apunts del treball i model productiu http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ Fri, 15 Jun 2018 09:46:00 +0200 Dades d'ofertes de llocs de treball del mes de maig http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_ofertes_llocs_treball/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_ofertes_llocs_treball/ Wed, 13 Jun 2018 13:20:00 +0200 Dades de conciliacions individuals i col·lectives d'abril de 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/conciliacions_individuals_i_col/2018/arxius/conciliacions201804.PDF http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/conciliacions_individuals_i_col/2018/arxius/conciliacions201804.PDF Wed, 13 Jun 2018 09:43:00 +0200 Es publica el Butlletí i les sèries estadístiques de la caracterització de les entrades a l'ocupació amb les dades del 1r trimestre de 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_poblacio_activa_ocupacio_i_atur/obs_caracteritzacio_entrades_ocupacio/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_poblacio_activa_ocupacio_i_atur/obs_caracteritzacio_entrades_ocupacio/ Wed, 13 Jun 2018 09:29:00 +0200 Es publica el Butlletí i les sèries estadístiques de fluxos del mercat de treball a Catalunya amb les dades del 1r trimestre de 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_poblacio_activa_ocupacio_i_atur/obs_fluxos_mercat_treball/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_poblacio_activa_ocupacio_i_atur/obs_fluxos_mercat_treball/ Tue, 12 Jun 2018 11:30:00 +0200 Dades de vagues i tancaments patronals de febrer de 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/vagues/2018/arxius/vagues201802.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/vagues/2018/arxius/vagues201802.pdf Mon, 11 Jun 2018 13:28:00 +0200 Dades de societats laborals existents del mes de maig de 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/societats_laborals/2018/arxius/societats_laborals_existents.xls http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/societats_laborals/2018/arxius/societats_laborals_existents.xls Fri, 08 Jun 2018 10:10:00 +0200 Dades de contractació laboral del mes de maig http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/contractacio/2018/arxius/Contractacio_laboral_201805.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/contractacio/2018/arxius/Contractacio_laboral_201805.pdf Thu, 07 Jun 2018 10:40:00 +0200 S'han actualitzat les dades de la consulta interactiva de contractació laboral amb les dades de maig de 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_consulta_interactiva_general/obs_contractacio_laboral/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_consulta_interactiva_general/obs_contractacio_laboral/ Thu, 07 Jun 2018 10:00:00 +0200 S'ha actualitzat el Resum de resultats anuals del turisme de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/09_-_resultats_anuals/2017/arxius/Resum_resultats_anuals_2017_1.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/09_-_resultats_anuals/2017/arxius/Resum_resultats_anuals_2017_1.pdf Thu, 07 Jun 2018 09:27:00 +0200