http://observatoritreball.gencat.cat Dades de regulació d'ocupació del mes de juny http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2017/arxius/regulacio_ocupacio201706.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2017/arxius/regulacio_ocupacio201706.pdf Observatori Empresa i Ocupació Fri, 21 Jul 2017 09:19:00 +0200 Dades de vagues i tancaments patronals de març de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/vagues/2017/arxius/Vagues201703.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/vagues/2017/arxius/Vagues201703.pdf Observatori Empresa i Ocupació Wed, 19 Jul 2017 10:05:00 +0200 Les afiliacions en els serveis de tecnologia alta o punta continuen creixent amb força (+7,5%) en el mes de juny http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/ocupacio_en_activitats_d_alt_contingut_tecnologic/2017/arxius/nota_ocup_activ_alt_con_tecnol_jun17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/ocupacio_en_activitats_d_alt_contingut_tecnologic/2017/arxius/nota_ocup_activ_alt_con_tecnol_jun17.pdf Observatori Empresa i Ocupació Wed, 19 Jul 2017 00:00:00 +0200 Butlletí del perfil de l'atur. Situació a 30 juny de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/perfil_de_l_atur/2017/Arxiu/butlleti_perfil_atur_30_jun_2017.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/perfil_de_l_atur/2017/Arxiu/butlleti_perfil_atur_30_jun_2017.pdf Observatori Empresa i Ocupació Tue, 18 Jul 2017 11:06:00 +0200 El flux de passatgers en vols internacionals s’incrementa un 11,2% respecte de juny de 2016 (193.687 desplaçaments més) http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/02_-_demanda_turistica/01_-_conjuntura/01_-_passatgers_per_via_aeria/2017/arxius/nota_passatgers_internacionals_jun17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/02_-_demanda_turistica/01_-_conjuntura/01_-_passatgers_per_via_aeria/2017/arxius/nota_passatgers_internacionals_jun17.pdf Observatori Empresa i Ocupació Mon, 17 Jul 2017 13:00:00 +0200 Dades d'afiliació a la Seguretat Social del 2n trimestre de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_poblacio_activa_ocupacio_i_atur/obs_afiliacio_ss/obs_mineria_carbo_i_regim_especial_autonoms/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_poblacio_activa_ocupacio_i_atur/obs_afiliacio_ss/obs_mineria_carbo_i_regim_especial_autonoms/ Observatori Empresa i Ocupació Mon, 17 Jul 2017 12:32:00 +0200 Dades Cooperatives i Societats laborals corresponents a l'any 2016 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/anuari/2016/arxius/coop_sl_2016.xls http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/anuari/2016/arxius/coop_sl_2016.xls Observatori Empresa i Ocupació Fri, 14 Jul 2017 23:52:00 +0200 Dades de societats laborals existents del mes de juny http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/societats_laborals/2017/arxius/societats_laborals_existents.xls http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/societats_laborals/2017/arxius/societats_laborals_existents.xls Observatori Empresa i Ocupació Fri, 14 Jul 2017 23:51:00 +0200 Dades de cooperatives existents del mes de juny http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/cooperatives/2017/arxius/cooperatives_existents.xls http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/cooperatives/2017/arxius/cooperatives_existents.xls Observatori Empresa i Ocupació Fri, 14 Jul 2017 23:50:00 +0200 Apunts del treball i model productiu http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ Observatori Empresa i Ocupació Fri, 14 Jul 2017 22:20:00 +0200