http://observatoritreball.gencat.cat Les vendes del comerç al detall cauen un 3,2% el mes d'abril, amb una disminució intensa dels productes d’equipament de la llar (-9,1%) http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/comerc/03_-_vendes/nota_icd/2017/arxius/Nota_ICD_abr17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/comerc/03_-_vendes/nota_icd/2017/arxius/Nota_ICD_abr17.pdf Mon, 29 May 2017 14:00:00 +0200 Dades de la Renda mínima d'inserció corresponents a l'any 2016 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/anuari/2016/arxius/rmi_2016.xls http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/anuari/2016/arxius/rmi_2016.xls Mon, 29 May 2017 13:50:00 +0200 Es publica l'informe Evolució i perfil del treball autònom del mes de març de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/Evolucio_i_perfil_del_treball_autonom/2017/arxius/Evolucio_i_perfil_treb_autonom_mar-2017.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/Evolucio_i_perfil_del_treball_autonom/2017/arxius/Evolucio_i_perfil_treb_autonom_mar-2017.pdf Mon, 29 May 2017 00:20:00 +0200 Apunts del treball i model productiu http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ Fri, 26 May 2017 10:40:00 +0200 Dades d'accidents de treball del mes d'abril de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/sinistralitat/2017/arxius/accidents_de_treball_201704.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/sinistralitat/2017/arxius/accidents_de_treball_201704.pdf Thu, 25 May 2017 13:05:00 +0200 Es publica el Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius del 1r trimestre de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_butlletins/obs_butlleti_conjuntura_emo/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_butlletins/obs_butlleti_conjuntura_emo/ Thu, 25 May 2017 13:00:00 +0200 Creix l’ocupació en els establiments hotelers catalans respecte d’abril de 2016, per l’efecte calendari de Setmana Santa http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/01_-_oferta_turistica/01_-_conjuntura/ocupacio_hotelera/2017/arxius/nota_ocup_hotelera_abr17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/01_-_oferta_turistica/01_-_conjuntura/ocupacio_hotelera/2017/arxius/nota_ocup_hotelera_abr17.pdf Wed, 24 May 2017 13:20:00 +0200 Gairebé la meitat de les empreses exportadores catalanes preveu que la cartera de comandes d’exportació augmentarà en els propers 12 mesos http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_industria/obs_clima_exportador/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_industria/obs_clima_exportador/ Wed, 24 May 2017 13:00:00 +0200 Es publica el Butlletí de joves i mercat de treball del 1r trimestre de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/joves/2017/arxius/Butlleti-de-joves-i-mercat-de-treball-1t17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/joves/2017/arxius/Butlleti-de-joves-i-mercat-de-treball-1t17.pdf Tue, 23 May 2017 10:30:00 +0200 Dades de regulació d'ocupació del mes d'abril http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2017/arxius/regulacio_ocupacio201704.PDF http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2017/arxius/regulacio_ocupacio201704.PDF Mon, 22 May 2017 09:54:00 +0200