http://observatoritreball.gencat.cat A l'agost, les entrades de passatgers de vols internacionals a Catalunya s’han incrementat http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/02_-_demanda_turistica/01_-_conjuntura/01_-_passatgers_per_via_aeria/2017/arxius/nota_passatgers_internacionals_ago17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/02_-_demanda_turistica/01_-_conjuntura/01_-_passatgers_per_via_aeria/2017/arxius/nota_passatgers_internacionals_ago17.pdf Mon, 18 Sep 2017 13:00:00 +0200 Dades de cooperatives existents del mes d'agost http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/cooperatives/2017/arxius/cooperatives_existents.xls http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/cooperatives/2017/arxius/cooperatives_existents.xls Mon, 18 Sep 2017 10:00:00 +0200 Dades de societats laborals existents del mes d'agost http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/societats_laborals/2017/arxius/societats_laborals_existents.xls http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/societats_laborals/2017/arxius/societats_laborals_existents.xls Mon, 18 Sep 2017 10:00:00 +0200 Apunts del treball i model productiu http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ Fri, 15 Sep 2017 13:00:00 +0200 Es publica el Butlletí de joves i mercat de treball del 2n trimestre de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/joves/2017/arxius/Butlleti-de-joves-i-mercat-de-treball-2t17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/joves/2017/arxius/Butlleti-de-joves-i-mercat-de-treball-2t17.pdf Thu, 14 Sep 2017 14:40:00 +0200 S'ha actualitzat el Resum de resultats anuals del turisme de 2016 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/09_-_resultats_anuals/2016/arxius/Resum_resultats_anuals_2016.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/09_-_resultats_anuals/2016/arxius/Resum_resultats_anuals_2016.pdf Thu, 14 Sep 2017 12:50:00 +0200 Balanç mensual +turisme. Juliol de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/03_-_balancos_activitat/03_-_turisme/2017/arxius/Mes_turisme_jul_17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/03_-_balancos_activitat/03_-_turisme/2017/arxius/Mes_turisme_jul_17.pdf Thu, 14 Sep 2017 08:00:00 +0200 Es publica l'informe Evolució i perfil del treball autònom del mes de juny de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/Evolucio_i_perfil_del_treball_autonom/2017/arxius/Evolucio_i_perfil_treb_autonom_jun_2017.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/Evolucio_i_perfil_del_treball_autonom/2017/arxius/Evolucio_i_perfil_treb_autonom_jun_2017.pdf Wed, 13 Sep 2017 09:55:00 +0200 Dades d'ofertes de llocs de treball del mes d'agost http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/ofertes/2017/arxius/Ofertes_201708.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/ofertes/2017/arxius/Ofertes_201708.pdf Tue, 12 Sep 2017 12:30:00 +0200 Es publica el Butlletí de població estrangera i mercat de treball del 2n trimestre de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/butlleti_de_poblacio_estrangera_i_mercat_de_treball/2017/arxius/Butlleti-poblacio-estrangera-2n-trim-2017.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/butlleti_de_poblacio_estrangera_i_mercat_de_treball/2017/arxius/Butlleti-poblacio-estrangera-2n-trim-2017.pdf Tue, 12 Sep 2017 10:40:00 +0200