http://observatoritreball.gencat.cat Dades de regulació d'ocupació del mes de març http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2018/arxius/regulacio_ocupacio201803.PDF http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2018/arxius/regulacio_ocupacio201803.PDF Fri, 20 Apr 2018 11:32:00 +0200 Apunts del treball i model productiu http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ Fri, 20 Apr 2018 10:10:00 +0200 Creix el flux de passatgers per via aèria respecte de març de 2017. Tanmateix, el calendari de Setmana Santa n’és un factor explicatiu http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/02_-_demanda_turistica/01_-_conjuntura/01_-_passatgers_per_via_aeria/2018/arxius/nota_passatgers_internacionals_mar18.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/02_-_demanda_turistica/01_-_conjuntura/01_-_passatgers_per_via_aeria/2018/arxius/nota_passatgers_internacionals_mar18.pdf Tue, 17 Apr 2018 13:30:00 +0200 Butlletí del perfil de l'atur. Situació a 31 març de 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/perfil_de_l_atur/2018/Arxius/butlleti_perfil_atur_31_mar_2018.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/perfil_de_l_atur/2018/Arxius/butlleti_perfil_atur_31_mar_2018.pdf Mon, 16 Apr 2018 11:26:00 +0200 Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació i atur. Edició 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_focus/obs_territori/index.html http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_focus/obs_territori/index.html Thu, 12 Apr 2018 12:30:00 +0200 Dades de societats laborals existents del mes de març de 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/societats_laborals/2018/arxius/societats_laborals_existents.xls http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/societats_laborals/2018/arxius/societats_laborals_existents.xls Wed, 11 Apr 2018 15:10:00 +0200 S'ha actualitzat el Resum de resultats anuals del turisme de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/09_-_resultats_anuals/2017/arxius/Resum_resultats_anuals_2017_1.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/09_-_resultats_anuals/2017/arxius/Resum_resultats_anuals_2017_1.pdf Wed, 11 Apr 2018 13:10:00 +0200 Dades de conciliacions individuals i col·lectives febrer de 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/conciliacions_individuals_i_col/2018/arxius/conciliacions201802.PDF http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/conciliacions_individuals_i_col/2018/arxius/conciliacions201802.PDF Wed, 11 Apr 2018 10:02:00 +0200 Dades d'ofertes de llocs de treball del mes de març http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_ofertes_llocs_treball/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_ofertes_llocs_treball/ Tue, 10 Apr 2018 16:40:00 +0200 Balanç mensual +turisme. Febrer de 2018 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/03_-_balancos_activitat/03_-_turisme/2018/arxius/Mes_turisme_feb_18.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/03_-_balancos_activitat/03_-_turisme/2018/arxius/Mes_turisme_feb_18.pdf Tue, 10 Apr 2018 13:30:00 +0200