http://observatoritreball.gencat.cat Es redueix l’afluència i rendibilitat en els establiments hotelers catalans respecte d’octubre de 2016 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/01_-_oferta_turistica/01_-_conjuntura/ocupacio_hotelera/2017/arxius/nota_ocup_hotelera_oct17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/01_-_oferta_turistica/01_-_conjuntura/ocupacio_hotelera/2017/arxius/nota_ocup_hotelera_oct17.pdf Fri, 24 Nov 2017 13:10:00 +0100 Apunts del treball i model productiu http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_apunts_emo/ Fri, 24 Nov 2017 11:30:00 +0100 Balanç turístic d'estiu 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/03_-_balancos_activitat/02_-_estiu/arxius/Balanc_turisme_estiu-2017.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/03_-_balancos_activitat/02_-_estiu/arxius/Balanc_turisme_estiu-2017.pdf Fri, 24 Nov 2017 09:02:00 +0100 Es publica el Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius del 3r trimestre de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_butlletins/obs_butlleti_conjuntura_emo/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_canals_interns/obs_butlletins/obs_butlleti_conjuntura_emo/ Thu, 23 Nov 2017 11:00:00 +0100 En els propers 12 mesos, es preveuen bones perspectives d’obertura d’exportacions a nous mercats europeus (exclosos els països de la UE-15) http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_industria/obs_clima_exportador/ http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_industria/obs_clima_exportador/ Wed, 22 Nov 2017 11:00:00 +0100 Dades de conciliacions individuals i col.lectives de setembre de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/conciliacions_individuals_i_col/2017/arxius/conciliacions201709.PDF http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/conciliacions_individuals_i_col/2017/arxius/conciliacions201709.PDF Tue, 21 Nov 2017 10:02:00 +0100 Dades de regulació d'ocupació del mes d'octubre http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2017/arxius/regulacio_ocupacio201710.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2017/arxius/regulacio_ocupacio201710.pdf Tue, 21 Nov 2017 09:20:00 +0100 Es publica el Butlletí de joves i mercat de treball del 3r trimestre de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/joves/2017/arxius/Butlleti-de-joves-i-mercat-de-treball-3t17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/joves/2017/arxius/Butlleti-de-joves-i-mercat-de-treball-3t17.pdf Mon, 20 Nov 2017 12:40:00 +0100 Augmenten en 3,2% les arribades de passatgers de vols internacionals respecte d’octubre de 2016 http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/02_-_demanda_turistica/01_-_conjuntura/01_-_passatgers_per_via_aeria/2017/arxius/nota_passatgers_internacionals_oct17.pdf http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/02_-_demanda_turistica/01_-_conjuntura/01_-_passatgers_per_via_aeria/2017/arxius/nota_passatgers_internacionals_oct17.pdf Mon, 20 Nov 2017 08:00:00 +0100 Es publiquen les dades territorials de la taxa d’atur registral amb informació fins al setembre de 2017 http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_poblacio_activa_ocupacio_i_atur/obs_taxa_atur_registral/index.html http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_poblacio_activa_ocupacio_i_atur/obs_taxa_atur_registral/index.html Fri, 17 Nov 2017 13:45:00 +0100