• Imprimeix

Dades estadístiques

Publicacions de periodicitat diversa (mensual, trimestral, semestral i anual) amb dades sobre les principals variables dels àmbits de mercat de treball, relacions laborals i qualitat en el treball, economia social i cooperatives, col·lectius socials i sectors productius de l’economia catalana.

Accés a consultes interactives i gràfics dinàmics.