• Imprimeix

Informació territorial

Anàlisi de la realitat territorial de Catalunya des del punt de vista de l’activitat econòmica i el mercat de treball per tal de posar en relleu les capacitats del territori en l'àmbit de la producció, l'ocupació i l'atur.

Podeu consultar l’informe complet (en aquesta entrada també teniu la possibilitat de descarregar només els rànquings territorials i la taula resum d’indicadors bàsics) o accedir a la fitxa de cada comarca, entitat territorial singular o àmbit del pla territorial.