• Imprimeix

Visualització de dades

Infografies i visualització d’informació estadística que expliquen de manera gràfica i visual els principals indicadors econòmics del món del treball i els sectors productius de l’economia catalana, i la seva evolució.